Svētku nedēļa

Trešdiena, 5. jūlijs

Pūtēju orķestru koncerts “Laiks iet pāri” un Zaļumballe

Pūtēju orķestru koncerts “Laiks iet pāri” un Zaļumballe

Ceturtdiena, 6. jūlijs

Tautu diena “Raduma spēks”

Tautu diena “Raduma spēks”

Latvijas amatierteātru izrādes

Latvijas amatierteātru izrādes

Tautas mūzikas koncerts “Trejdeviņi spēlmanīši” un Latvijas mūzikas instrumentu meistaru izstāde

Tautas mūzikas koncerts “Trejdeviņi spēlmanīši” un Latvijas mūzikas instrumentu meistaru izstāde

Kokļu mūzikas lielkoncerts “Laika upe”

Kokļu mūzikas lielkoncerts “Laika upe”

Pūtēju orķestru koncerti baznīcās

Pūtēju orķestru koncerti baznīcās

Koru lielkoncerts "Tīrums. Dziesmas ceļš"

Koru lielkoncerts "Tīrums. Dziesmas ceļš"

Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” ģenerālmēģinājums

Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” ģenerālmēģinājums

Piektdiena, 7. jūlijs

Kapelu maratons un danči

Kapelu maratons un danči

Latvijas amatierteātru izrādes

Latvijas amatierteātru izrādes

Deju lieluzvedums „Mūžīgais dzinējs”

Deju lieluzvedums „Mūžīgais dzinējs”

Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerts “Es vēlos sev ko pastāstīt”

Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerts “Es vēlos sev ko pastāstīt”