Svētku nedēļa

Pirmdiena, 3. jūlijs

Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts „Balts”

Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts „Balts”

Diriģentu kora koncerts, veltīts Dziesmu svētku tradīcijas 150-gadei “Diriģents”

Kokļu mūzikas nakts koncerts “Gaismas dārzs”

Kokļu mūzikas nakts koncerts “Gaismas dārzs”

Kokļu mūzikas nakts koncerts “Nakts dziesma”

Kokļu mūzikas nakts koncerts “Nakts dziesma”

Otrdiena, 4. jūlijs

Vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerts “Skaņu portreti”

Vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerts “Skaņu portreti”

Mazākumtautību kolektīvu koncerts “Saules dziesmas audeklā”

Mazākumtautību kolektīvu koncerts “Saules dziesmas audeklā”

Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts “Šūpulis”

Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts “Šūpulis”

Vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerts “Skaņu portreti”

Vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerts “Skaņu portreti”

Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts “Dievs. Daba. Cilvēks.”

Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts “Dievs. Daba. Cilvēks.”

Trešdiena, 5. jūlijs

Amatierteātru brīvdabas izrādes

Amatierteātru brīvdabas izrādes

Latviešu tautastērpu skate “Mēnesnīcā”

Latviešu tautastērpu skate “Mēnesnīcā”

Koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš" ģenerālmēģinājums

Koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš" ģenerālmēģinājums