Programma

KONFERENCES PROGRAMMA

Konferences programma PDF formātā

8.30–9.30 Reģistrācija

LIELĀ ZĀLE
9.30 Konferences atklāšana. Kultūras ministres Agneses Loginas uzruna
        Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores Signes Pujātes uzruna
9.40 XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XVII Deju svētku mākslinieciskā programma  secinājumi un risinājumi turpinājumam. LNKC  Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna
10.10 XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku rīkošana  organizatoriskie izaicinājumi, risinājumi un uzdevumi nākamajiem svētkiem. XVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku izpilddirektore Daina Markova
10.40 Svētku dalībnieku aptaujas rezultātu prezentācija
11.00 Dziesmusvētku rīkošanas modeļi: Latviešu Dziesmusvētki Eslingenā. Laura Putāne, Latviešu kultūras biedrības "SAIME" valdes priekšsēdētāja, Eslingenas svētku koordinatore
11.30 Dziesmusvētku organizācijas modeļi: Igaunijas Dziesmusvētki. Igaunijas Dziesmu un deju svētku komunikācijas vadītājs Stens Veidebaums

12.00–13.00 pauze

13.00–14.00
LIELĀ ZĀLE
Paneļdiskusija Līdzdarbība. Pašvaldības – tradīcijas vilcējspēks

Viens no svarīgākajiem Dziesmusvētku procesa balstiem ir pašvaldības. Īpaši būtisks pašvaldību ieguldījums ir mūsdienu reālijās – pandēmijas un ģeopolitisku satricinājumu izraisīto seku laikā. Ceļš uz 150gades Dziesmu un deju svētkiem pašvaldībām ir bijis komplicēts, līdz ar to diskusijā pieskarsies šādām tēmām: pašvaldību atbildība un lielākie izaicinājumi Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanā un Svētku gatavošanā, būtiskākie secinājumi pēc aizvadītajiem Svētkiem.

Piedalās:
Gints Kaminskis, Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs;
Eva Juhņēviča, Rīgas Domes izpilddirektora padomniece;
Baiba Kļava, Liepājas valstspilsētas koordinatore;
Mintauts Buškevics, Kultūras centru asociācijas pārstāvis;
Sanita Eglīte, Alūksnes novada koordinatore;
Diāna Soldāne, Daugavpils valstspilsētas koordinatore.

Diskusiju vada kultūras centra “Siguldas devons” direktore un Svētku pašvaldību koordinatore Jolanta Borīte.

 

MAZĀ ZĀLE
Paneļdiskusija Koru nozare: tradīcija, turpinājums, apdraudējumi

Par Svētku koru koncertiem, nozares virzības tendencēm un apdraudējumiem.

Piedalās:
Mārtiņš Klišāns, virsdiriģents, Svētku mākslinieciskās padomes un LNKC koru nozares konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, Rīgas Doma zēnu kora diriģents un mākslinieciskais vadītājs;
Ints Teterovskis, virsdiriģents, jauniešu kora “Balsis” mākslinieciskais vadītājs, Dziesmusvētku biedrības valdes priekšsēdētājs;
Aira Birziņa, virsdiriģente, Rīgas Doma meiteņu kora “Tiara”, VEF Kultūras pils sieviešu kora “Dzintars” un Ogres kultūras centra sieviešu kora “Rasa” mākslinieciskā vadītāja;
Jānis Ungurs, jauktā kora “Lāčplēsis” diriģents.

Diskusiju vada muzikoloģe, mūzikas žurnāliste Anete Ašmane-Vilsone.

 

14.00–15.00
LIELĀ ZĀLE
Paneļdiskusija Tradīcija. Turpinājums. Dalībnieks.

Mūsu lepnums ir pusotra gadsimta laikā izveidojusies tradīcija ar savām nemainīgām vērtībām un rituāliem, tomēr tradīcijas spēks ir tās spēja mainīties, integrējot laikmetam raksturīgās iezīmes vai sasniegumus. Tomēr visa pamats ir dalībnieks. Jaunas tendences iezīmējās arī ceļā uz šiem Svētkiem – gadījums ar Rīgas Projektu kori un diskusijas par to, kas ir svētku dalībnieks,  profesionāļu iesaiste Svētkos, skolu jaunatnes dalība Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, dalībnieku skaita izmaiņas starpsvētku periodā un Svētku gadā.

Piedalās:
Mārtiņš Klišāns, virsdiriģents, Svētku Mālkslinieciskās padomes vadītājs, Rīgas Doma skolas zēnu kora vadītājs un diriģēšanas skolotājs;
Lilija Zobens, goda virsdiriģente, Svētku Mākslinieciskās padomes locekle;
Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre;
Līga Vinogradova,  Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētniece;
Edgars Raginskis, komponists, pētnieks, mūzikas žurnālists, Smiltenes novada Kultūras jomas vadītājs;
Kristofers Volšs-Sinka, Rīgas projektu kora mākslinieciskais vadītājs.

Diskusijas vadītāja - LTV Kultūras redakcijas vadītāja, muzikoloģe, redaktore Ieva Rozentāle

 

MAZĀ ZĀLE
Paneļdiskusija Latviešu deju nozare: tradīcija, līdzdarbība, turpinājums

Kas ir Deju svētki - koncerts vai process? Nozīmīgākie pagrieziena punkti Deju svētku vēsturē. Deju lieluzvedums “Mūžīgais dzinējs” - pārdomas un problēmjautājumi. Runātā vārda arvien pieaugošā nozīme deju lielkoncertos un uzvedumos (arī ārpus Svētku programmām), pārnesot vēstījumu no horeogrāfiskā teksta uz literāro.

Piedalās:
Jānis Purviņš, horeogrāfs, Deju svētku lieluzveduma ‘Mūžīgais dzinējs” koncepcijas autors un mākslinieciskais vadītājs;
Reinis Rešetins, horeogrāfs, Smiltenes un Talsu novadu deju kolektīvu virsvadītājs;
Rita Spalva, horeogrāfe, Deju svētku Goda virsvadītāja.

Diskusiju vada muzikoloģe, mūzikas žurnāliste Liene Jakovļeva.

15.00–15.30 pauze

15.30–16.30
LIELĀ ZĀLE
Paneļdiskusija Līdzdarbībadziesma, deja vai gurķis?

Vēsturiski Dziesmusvētki bijuši identitātes un valstiskas neatkarības ideāla spēka avots, sākot no laika, kad Latvijas valsts vēl nebija dibināta, un arī padomju periodā. Jau vairāk nekā 30 gadus svētkus svinam brīvā valstī.  Diskusija par to, kas un kam ir svētki mūsdienu situācijā, kurā aizvien asāk iezīmējas valsts un indivīda lomas, sadarbības, savstarpējas atbildības aspekti. Līdz ar to īpaši izgaismojas Svētku rīkošanas izaicinājumiem drošības un ēdināšanas jautājumiem, ilgtspējas aspekti, sabiedrības ieradumu un uzvedības modeļu maiņa.

Piedalās:
Artis Velšs, Svētku Operatīvās grupas vadītājs;
Daina Markova, Svētku izpilddirektore;
Zane Miļūna, Babītes Kultūrizglītības centra jauktā kora "Atskaņa" dalībniece;
Mārcis Gulbis, deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” tehniskais producents.

Diskusiju vada žurnāliste Eva Johansone.

 

MAZĀ ZĀLE
Paneļdiskusija: Pūtēju orķestru nozare: koncertu analīze un virzība turpmākos 5 gados

Aizvadītajos Svētkos pūtēju nozare tika plaši pārstāvēta gan ar nozarei veltītiem koncertiem, gan koncertos Mežaparka Lielajā estrādē. Diskusijas centrālās asis - pūtēju orķestru funkcijas mūsdienās, profesionāla pūtēju orķestru mūziķa definīcija, pūtēju orķestru lielkoncerta koncepcijas plusi un mīnusi un pūtēju orķestru repertuārs.

Piedalās:
Andrejs Cepītis, virsdiriģents, Vidzemes novada pūtēju orķestru virsdiriģents;
Aivars Krūmiņš, komponists, aranžētājs, Pāvula Jurjāna mūzikas skolas trompetes spēles pedagogs, pūtēju orķestru skates Žūrijas komisijas priekšsēdētājs;
Tomass Kokamegi, pūtēju orķestru virsdiriģents, lielkoncerta “Laiks iet pāri” mākslinieciskā vadītāja asistents, pūtēju orķestru “Horizonts” un “Zelmeri Pro” diriģents.

Diskusijas vadītājs - komponists, pētnieks, mūzikas žurnālists, Smiltenes novada Kultūras jomas vadītājs Edgars Raginskis

 

16.30–17.30
LIELĀ ZĀLE
Paneļdiskusija Turpinājums
Kādu redzam Svētku nākotni – kas būs nākotnes Svētku dalībnieki, kādu repertuāru tie gribēs un spēs izpildīt? Kas būs prioritārs? Repertuāra izvēle, pasākumu kvanitāte vai kvalitāte, koncertu māksliniecisko kvalitāšu un laikmeta tendenču balanss, dalībnieku noslodze, jauniešu un bērnu iesaiste vispārējos Svētkos, jauno infrastruktūru citādie “spēles noteikumi”.

Piedalās:
Andrejs Mūrnieks, LU vadībzinātņu doktors, vīru kamerkoris FRA-CHO-RI diriģents, bijušais Dziesmu svētku virsdiriģents;
Jānis Purviņš, horeogrāfs, deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” mākslinieciskais vadītājs, TDA „Līgo“ mākslinieciskais vadītājs, virsvadītājs;
Ilze Balode, MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas zēnu kora un jauktā kora “Laiks” diriģente;
Zane Bičevska, vidējā paaudzes deju kolektīvaDejotprieks” un jauktā kora “Senais kalns” dalībniece;
Laura Putāne, tautas deju kopas "Dimdari"  un deju kopas "Trejdeksnītis" vadītāja;
Ints Teterovskis, virsdiriģents, jauniešu kora “Balsis” mākslinieciskais vadītājs, Dziesmusvētku biedrības valdes priekšsēdētājs.

Diskusiju vada žurnāliste, žurnāla Sestdiena galvenā redaktore Lauma Spridzāne.

 

MAZĀ ZĀLE
Paneļdiskusija: Koklētāju ansambļu nozare: tradīcijas un turpinājums

Kokļu mūzikas nozares nākotne, patreizējā koklētāju ansambļu iedalījuma problemātika pēc spēlēto skaņdarbu grūtības pakāpes maiņa, Svētku koncertu repertuārs, tradicionālās un koncertkokles īpatsvars Svētku koncertos.

Piedalās:
Ēriks Ešenvalds, komponists, JVLMA Kompozīcijas klases vadītājs, Svētku koklētāju ansambļu konkursa fināla žūrijas komisijas loceklis;
Valda Bagāta, Svētku koklētāju ansambļu virsvadītāja, koklētāju ansambļa “Balti” vadītāja;
Inese Ābola, Madonas kultūras nama un Mūzikas skolas koklētāju ansambļu vadītāja;
Iveta Tauriņa, LNKC Kokļu mūzikas nozares konsultatīvās padomes locekle, Rīgas Skolēnu pils Koklētāju ansambļa “Austriņa” un Mazās ģildes “Kokļu kluba” vadītāja;
Kristīne Dmitrijeva, kokļu mūzikas lielkoncerta "Laika upe" mākslinieciskā vadītāja.

Diskusiju vada muzikoloģe, mūzikas žurnāliste Liene Jakovļeva

 

17.30–18.00
LIELĀ ZĀLE
Konferences noslēgums

REĢISTRĒTIES KONFERENCEI

 

Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku lasiet šeit.