Dalībniekiem

LIETOTNE "DZIESMUSVĒTKI" PIEEJAMA:

KONTAKTI:

Svētku dalībnieku informatīvais tālrunis 22001150 (darba laiks no 9.00 - 18.00)
E-pasts .

 

Biežāk uzdotie jautājumi par reģistrācijas procesu XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem

DALĪBNIEKIEM

Individuālais reģistrācijas kods e-pastā

 • Kāds izskatīsies reģistrācijas kods un kur to varēs saņemt? 
  Unikālais dalībnieka reģistrācijas kods sastāv no 8 simboliem un tiks nosūtīts uz dalībnieka norādīto e-pastu no adreses , uz kuru dalībniekam nav jāatbild.

 • Kā rīkoties, ja e-pasts ar reģistrācijas unikālo kodu nav saņemts? 
  Pārbaudiet, vai e-pasts nav nokļuvis pie “mēstulēm”. Ja e-pasts nav atrodams arī tur, jāsazinās ar sava kolektīva administratoru, kurš sistēmā redzēs e-pasta izsūtīšanas vai kļūdas statusu un varēs atkārtoti izveidot un nosūtīt dalībniekam jaunu reģistrācijas kodu.

 • Kā reģistrēties, ja man nav e-pasta? 
  Dalībnieks var izmantot jebkuru sev uzticamas personas e-pastu, kāds tam ir vai būs pieejams. E-pasta adrese ir obligāti nepieciešama reģistrācijas koda saņemšanai. 

 • Vai vienu e-pastu var izmantot vairāki dalībnieki?
  Jā, vienu un to pašu e-pasta adresi var norādīt vairāki dalībnieki, pie nosacījuma, ka katrs no tiem izmantos tieši viņam adresēto reģistrācijas kodu.

 • Vai reģistrācijas kodu Svētku mobilajā lietotnē var saņemt telefonā īsziņas veidā?
  Nē, drošības apsvērumu un sistēmas uzbūves nosacījumu dēļ kodu var saņemt tikai e-pastā.

  Lietotne
 • Kāds ir mobilās lietotnes nosaukums?
  Lietotne Svētku dalībniekiem Dziesmusvētki ir pieejama, AppStore un GooglePlay vietnēs, to var darbināt uz telefona vai planšetes.

 • Kam paredzēta mobilā lietotne?
  Lietotne sniedz dalībniekam iespēju reģistrēt un apstiprināt savus personas un citus ar Svētku organizāciju saistītos datus, iepazīties ar dažādiem Svētku norisei būtiskiem  noteikumiem, saņemt dalībniekam noderīgu informāciju par mēģinājumu un koncertu norisi Svētkos.

 • Vai lietotni vienā konkrētā telefonā var izmantot vairāki dalībnieki?Lietotni vienā viedierīcē var izmantot vairāki dalībnieki. Dalībniekiem lietotnē jāreģistrējas ar savu telefona numuru un e-pastā saņemto kodu. Lai lietotnē autorizētos jauns lietotājs, iepriekšējam no lietotnes ir jāiziet.

 • Vai ar vienu lietotni var reģistrēties vairāki dalībnieki?
  Nē, nevar. Izņēmuma gadījums ir nepilngadīgas personas līdz 18 gadu vecumam, kad to vārdā Sistēmā reģistrējas un nepilngadīgas personas datus nodod vecāks vai aizbildnis.

 • Vai dalībnieks varēs reģistrēties arī ar datora palīdzību?
  Nē, dalībnieka reģistrācija un datu apstiprināšana iespējama viedierīcē - telefonā vai planšetē.

 • Ko darīt, ja dalībniekam nav pieejama viedierīce lietotnes darbināšanai?
  Ja dalībniekam nav pieejams viedtālrunis vai planšete Svētku mobilās lietotnes izmantošanai, tad ir jāvēršas pie sava kolektīva vadītāja, kurš šo jautājumu risinās individuāli Svētku sistēmā.

 

Noteikumu apstiprināšana, datu apstrāde

 • Kā un kādi noteikumi būs jāapstiprina lietotnē?
  Lietotnē būs jāapstiprina Svētku personas datu aizsardzības, dalībnieka, kārtības un lietotnes lietošanas noteikumi. Ar noteikumiem iespējams iepazīties arī pirms tam Svētku mājaslapas Noteikumu sadaļā.

 • Kādi dati par mani būs redzami lietotnē? Vai es tos varēšu labot?
  Lietotnē sākotnēji būs redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums un kolektīvs/-i, kuros dalībnieks ir reģistrēts. Dalībnieks pats līdz 2023. gada 19. martam lietotnē var labot savu dzimšanas datumu, fotogrāfiju ID kartei, galvenā kolektīva un ēdināšanas izvēli.

 • Cik ilgi Svētku datu pārvaldības sistēmā tiks glabāti dati?
  Visi personu dati no Sistēmas tiks dzēsti tiks dzēsti līdz 2023. gada 31. oktobrim, bet personas dati, kas nepieciešami Dalībnieku dzīvības apdrošināšanas un traumu papildapdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, tiks glabāti LNKC līdz 2026.gada 10. jūlijam.

 • Vai mani dati būs drošībā? Kas redzēs un apstrādās manus datus?Personas datu apstrāde ir reglamentēta ar svētku Personas datu aizsardzības noteikumiem

 • Ko darīt, ja vēlos mainīt savus datus pēc 20. marta, bet lietotnē to vairs nevar izdarīt? 
  Līdz 26. martam ir iespēja informēt sava kolektīva administratoru un lūgt tam veikt izmaiņas Sistēmā vai rakstīt uz e-pastu v.

 • Ko darīt, ja dalībniekam mainās uzvārds?
  Ja skaidri zināms, ka Svētku laikā būs cits uzvārds, iesakām uzreiz reģistrēt jauno. Atsevišķos gadījumos datu maiņa būs iespējama, sūtot iesniegumu uz .

 

Fotogrāfija ID kartei

Kādas ir prasības fotogrāfijai?

 • proporcija kā dokumentu foto - 3:4
 • personas sejai jābūt centrā, nav aizsegta, gaišs fons, skatiens vērsts kamerā, attēlā nav citas personas un/vai priekšmeti
 • JPG formātā
 • vismaz 500 KB, lai varētu nodrošināt nepieciešamo izšķirtspēju. 
 • lietotne un sistēma automātiski sakompresēs fotogrāfiju pareizā formātā un izmērā.

 • Vai ir iespējams fotogrāfiju nomainīt?
  Fotogrāfiju lietotnē iespējams mainīt līdz 19. martam, pēc šī datuma maiņa nebūs iespējama.

 

Galvenais kolektīvs

 • Kas ir galvenais kolektīvs?
  Ja dalībnieks Svētkos plāno piedalīties vairāku kolektīvu sastāvā, viņam jāizvēlas viens galvenais kolektīvs, kuru tas vēlas atspoguļot uz savas ID kartes un ar kuru pavadīs Svētkos visvairāk laika. Galvenais kolektīvs kalpos kā atskaites punkts ēdināšanas plānošanai.

 • Vai ir iespējams mainīt galvenā kolektīva izvēli?
  Galvenā kolektīva izvēli lietotnē iespējams mainīt līdz 19. martam, pēc šī datuma maiņa nebūs iespējama.

 • Ja kāds kolektīvs lietotnē nav pareizs, kā to labot?
  Jāvēršas pie konkrētā kolektīva administratora vai jāraksta uz

 

Ēdināšanas izvēle

 • Kādas ir izvēles iespējas ēdināšanai Svētkos?
  Svētkos tiks piedāvātas 3 izvēles – parastā ēdienkarte, veģetārā ēdienkarte un izvēle atteikties no ēdināšanas medicīnisku vai citu iemeslu dēļ. Organizatori īpaši aicina dalībniekus rīkoties ilgstpējīgi un atbildīgi pret vidi, lai dalībniekam paredzētā ēdināšanas porcija nebūtu jāizmet.

 • Vai es varu mainīt savu ēdināšanas izvēli?
  Ēdināšanas izvēli lietotnē iespējams mainīt līdz 19. martam, pēc šī datuma maiņa nebūs iespējama.

 • Ja ir kāda īpaša nepanesība - vai par to jāziņo organizatoriem? 
  Nē, nav jāziņo organizatoriem. Persona pati atbild par savu veselību un izvērtē savu veselības stāvokli dalībai Svētkos. Ja dalībniekam ir bīstamas alerģijas vai uztura nepanesības, var izmantot iespēju atteikties no ēdināšanas un tādējādi būt atbildīgam pret vidi, lai dalībniekam paredzētās ēdināšanas porcijas nav jāizmet.

 

Nepilngadīgie dalībnieki

 • Kā lietotnē reģistrējas nepilngadīgie dalībnieki?  
  Nepilngadīgas personas līdz 18 gadu vecumam lietotnē reģistrē vecāks vai aizbildnis.

 • Kā reģistrēt vairākas nepilngadīgas personas ar vienu telefona numuru, ja tās pārstāv viens vecāks?
  Nepilngadīgām personām aizbildnis var norādīt vienu un to pašu e-pastu, uz kuru tiks nosūtīti atšķirīgi reģistrācijas kodi katrai no nepilngadīgajām personām. Tālāk katru personu aizbildnis var reģistrēt lietotnē ar savu unikālo pieejas kodu. 

 • Ja nepilngadīgā bērna reģistrācijas procesu veic aizbildnis, vai bērns Svētku laikā varēs pilnvērtīgi izmantot lietotni?
  Lietotnei būs atjaunināta versija jūnijā, kad to savā telefonā varēs lejupielādēt un lietot arī dalībnieki vecumā no 13 gadiem.

 • Kā rīkoties, ja aizbildnis pats ir dalībieks vai pavadošā persona kolektīvā? 
  Svētku dalībniekam, kurš ir arī aizbildnis, lietotnē būs iespēja aizpildīt informāciju gan par savu profilu, gan būs iespēja pārslēgties uz visām sev piesaistītajām aizbilstamajām personām, lai profila datus aizpildītu viņu vārdā.

 

Dalībnieka karte

 • Kas ir Svētku dalībnieka karte?
  Svētku dalībnieka karte ir Svētku rīkotāju izsniegts dalībnieka vizuālas un elektroniskas identifikācijas līdzeklis, kas sniegs iespēju iekļūt mēģinājumu un koncertu norises vietās, saņemt ēdināšanas pakalpojumus Svētku norises vietās, nodrošinās apdrošināšanas pakalpojuma saņemšanu un citus pakalpojumus Svētku laikā.

 • Kāda personas informācija tiks atspoguļota uz Svētku dalībnieka kartes? 
  Uz dalībnieka (ID) kartes būs norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, fotogrāfija un kolektīva īsais nosaukums. Bez fotogrāfijas dalībnieka karte nav derīga.

 

Dažādi

 • Kā reģistrēties diasporas kolektīvu dalībniekiem?
  Diasporas kolektīvu dalībnieki reģistrējas Svētkiem tieši tāpat kā pašmāju kolektīvu dalībnieki - izmantojot mobilo lietotni, kas pieejama lejupielādei GooglePlay vai AppStore.

 • Ko darīt, ja pēc veiktas reģistrācijas lietotnē dalībniekam ir jāmaina telefons?
  Dalībniekam jāsazinās ar savu kolektīva vadītāju, lai tas izveido un atkārtoti nosūta dalībniekam jaunu reģistrācijas kodu uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi. Saņemot jauno kodu, dalībnieks varēs atkārtoti piekļūt savam profilam lietotnē arī citā viedierīcē.

 • Ko darīt, ja esmu reģistrejies, bet Svētkos tomēr nevarēšu piedalīties?
  Jāpaziņo savam kolektīva vadītājam vai administratoram, kurš veiks izmaiņas Svētku sistēmā. Pēc izmaiņām dalībnieka dati no sistēmas tiks dzēsti.

 • Kas un kad apstiprinās, ka esmu Svētku dalībnieks?
  Pēc veiksmīgi aizvadītu skašu rezultātiem Svētku rīkotājs – Latvijas Nacionālais kultūras centrs - apstiprina Svētku dalībniekus. Skašu rezultāti visās nozarēs būs zināmi maijā.

 • Kā rīkoties interneta savienojuma problēmu vai tehnisku sarežģījumu gadījumā? 
  Ja pirms interneta signāla vai tehniskā pārrāvuma ir jau ticis ievadīts unikālais kods Svētku mobilajā lietotnē, tad vispirms jāmēģina ieiet lietotnē atkārtoti. Ja kods nestrādā, tad reģistrācija nav izdevusies. 

 • Kur vērsties problēmu un jautājumu gadījumā?
  Jāzvana uz Svētku dalībnieku informatīvo tālruni 22001150 (darba laiks no 9.00 - 18.00) vai jāraksta uz e-pastu .Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku lasiet šeit.