Pasaules latviešu saieta nams (Ārvalstu latviešu kolektīvu koncerts, sadziedāšanās, danči)

Pasākuma vadmotīvs jēdzienu “saieta nams” izceļ kā satikšanās vietu, sanākšanu. Mēs visi nākam no dažādām pasaules vietām, ar pavisam atšķirīgu pieredzi, bet ar vienu vēstījumu. Mūsu atšķirīgās pieredzes un pasaules redzējumus, ietērpts latviskajā dzīvesziņā un tradīcijās, katrā pasaules mala atbalsojas citādāk. Aicinām no savām mītnes zemēm uz Rīgu vest savas unikālās latviešu dziesmas, dejas, mūziku un stāstus, lai dalītos ar tiem!

Režisors Sandis Kalniņš

Norises vieta