Folkloras diena "Tīra spēle. Gods. Godi. Godīgums"

130 Latvijas un diasporas folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, mazākumtautību folkloras kopas, 5 stāstnieki pieskandinās Vērmanes parku un Esplanādi, sniedzot iespēju, skatītājam aktīvi iesaistoties, ieskatīties tradīciju elementu daudzveidībā un novadu folkloras raksturzīmēs.
Diena aizritēs kā raibu raibais lakats, vijoties dzīves spēles, novadu dižošanās, saspēles par un ap precībām, zibakcijas-sadziedāšanās pie Brīvības pieminekļa, rotaļu, ziedu vainagu sacensību, kadriļu stundas, vakara sadancošanas un sadziedāšanas krāsainajiem pavedieniem.

Esplanādes Raiņa Zaļā skatuve
GODAM NĀCA GODA VIESI jeb novadu saspēle

Gods. Godam nākt. Goda viesi. Visas dienas garumā dižosies Latvijas novadu izcilas folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, atklājot bagātīgo daudzveidību tradicionālajā skaņveidē un daudzbalsībā Latvijas vēsturiskajās zemēs, saspēles mākslā un saesībā, tradīcijas pārmantojamību līdzdalībā un sinkrētismā.
Vadītāji Laima Dimanta un Ēriks Zeps

12.00 – 14.00 Liepa auga ar ozolu
Nemateriālā kultūras mantojuma un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” folkloras konkursu laureāti no Ļaudonas, Nīcas, Ozolniekiem, Baltinavas, Upītes, Rīgas, Viļakas, Grobiņas, Liepājas, Turkiem, Limbažiem, Viļāniem, Rēzeknes, Līvāniem, Rucavas, krotes, Bārtas, Iecavas, Lēdurgas, Ropažiem, Jaunpiebalgas, Rankas, Dignājas, Izvaltas.
Koncerta režisore Dina Liepa

14.00 – 15.00 Latgaliešu viesmīlība un dižošanās
“Ceiruleits” (Līvāni), Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis, “Viļonīši” (Viļāni), “Ilža” (Cibla), “Svātra” (Daugavpils)

15.00 – 16.00 Vidzemnieku dziesmu krāšņums
“Vērtumnieki” (Madona), “Pērlis” (Druviena), “Ore” (Amata), “Mālis” (Mālpils), “Skaņumājas muzikanti” (Krape)

16.00 – 17.00 Zemgaliešu humors un prātīgums
“Tarkšķi” (Iecava), “Tīrums” (Bārbele), “Leimaņi”, (Dobele), “Vecsaule” (Vecsaule), “Dimzēns” (Jelgava)

17.00 –18.00 Kurzemnieku jestruma un tiešuma stāsts
Rucavas etnogrāfiskais ansamblis un “Paurupīte” (Rucava), Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis,  “Medainis” (Saldus), “Laipa” (Ventspils), “Suitu sievas” (Alsunga)

18.00 – 19.30 Pirmo reizi Dziesmu svētkos – Kadriļu stunda!
“Zeidi” (Rīga), “Dandari” (Rīga), “Kokle” (Rīga), Rīgas danču klubs (Rīga), “Dimzēns” (Jelgava), “Svātra” (Daugavpils), “Leimaņi” (Dobele), “Tarkšķi” (Iecava), “Senleja” (Sigulda), “Vīteri” (Rēzekne), Lūznavas kadriļu grupa (Lūznava)

19.30 – 22.00 Rīdzinieku un draugu lustes
“Vilki” (Rīga), “Karagod” (Rīga), “Lāns” (Rīga), “Ļubo mņe” (Rīga), “Banga” (Rīga), “Laiksne” (Rīga), “Jumaleņa” (Riebiņi), “Sēlene” (Sēļu pagasts), “Saime” (Vectilža), “Dzērves” (Luksemburga), “Kokle” (Rīga)

22.15 SKYFORGER

 

Esplanādes Mazā skatuve
CEL MANU MĀSIŅU LIELĀ GODĀ jeb saspēle ap un par precībām
Šodien valdīs prieks un visa veida saspēle par un ap puišu un meitu attiecībām, vīru un sievu darīšanām, jo sava īstā drauga meklēšana ir viena no svarīgākajām „spēlēm” mūža garumā. Skanēs precību dziesmas gan vērtējot preciniekus, meitas un meitu mātes, gan izdziedot padomus dzīves draugu lūkojot.  Godā celts tiks ziedu vainags, to pinot, izrādot un daudzinot, veicinot vainagu vīšanas prasmju pārmantojamību. Kā jau precībās pienākas, vakars noslēgsies ar sadancošanu, kurā visiem labi zināmas folkloras kopas interesentiem mācīs senas un ne tik senas tradicionālās dejas.
Koncerta režisore Anda Skuja
Vadītāja Dace Smirnova

11.00 – 12.00 Āvu, āvu baltas kājas
“Abra” (Rīga), Zeidi (Rīga), Salnavas etnogrāfiskais ansamblis, “Vilcenes” (Rīga), Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis

12.00 – 13.00 Trijs muosiņas ūguos guoja
Medņevas etnogrāfiskais ansamblis, “Paurupīte” (Rucava), “Vabaļis” (Vabole), “Vēlava” (Liepāja), “Olūti” (Pušmucova)
Vadītāja Irita Vimba

13.00 – 14.00 Meita sēde kuražās
“Tīrums” (Bārbele), “Dandari” (Rīga), “Kamenīte” (Rudbārži), “Olūteņš” (Aglona), “Trejupe” (Bauska)

14.00 – 15.00 Lūko, brāli, līgaviņu
“Takšķu mandolīnisti” (Iecava), “Banga” (Rīga), “Rateņš” (Čornajas pagasta Ratnieki), “Trejteka” (Lauciene), “Naktineica” (Sauna)
Vadītāja Anna Kārkle

15.00 – 16.00 Muns meilais dzeivoj tuoļi
“Ceiruleits” (Līvāni), “Abrenīte” (Viļaka), “Urdava” (Ugāle), “Rīkšova” (Ņukši), “Sovvaļnīki” (Andrupene)

16.00 – 17.00 Padzīdōsim mēs, mōseņas
“Vīteri” (Rēzekne), “Artava” (Ogre), Ilzeskalna folkloras kopa, “Dāre” (Daugmale), Lūznavas muižas kadriļu deju grupa

15.00 – 17.00 Vainagu vīšanas darbnīca kopā ar Līgu Reiteri un folkloras kopu “Senleja”, “Rūtoj” (Preiļu novads),”Libe”(Madonas novads), “Vilcenes” (Rīga) sievām (katram interesentam pašam nesot ziedus vainagam)
Vadītāja Ilze Kļaviņa

17.00 –17.30 Es vainagu darināju - ZIEDU VAINAGU PARĀDE
Piedalās meitas no dažādām folkloras kopām, kā arī Teikas muzikanti (Rīga), “Oglīte” (Ropaži)

17.30 – 18.00 Rāmi lēnām, pamazām
“Lieli putni” (Lēdurga), “Lauce” (Jaunjelgava), Nīcas etnogrāfiskais ansamblis

18.00 – 19.00 Dziedāt māku, dancot māku
Upītes folkloras kopa, “Rekovas dzintars” (Šķilbēni), "Berendejka" jauniešu grupa “DAR” (Rīga), “Dzīsme” (Daugavpils)

19.00 – 20.00 Vēl man bija meitai būt
“Sēlene (Sēļi), “Lāns” (Rīga), “Zeiļa” (Ozolaine), “Līvlist” (Rīga), “Ceidari” (Rīga)

20.00 – 22.00
SADANCOŠANA
20.00 – 20.30 – Maskačkas spēlmaņi (Rīga) un “Putni” (Lēdurga)
20.30 – 21.00 – Upītes folkloras kopa
21.00 – 21.30 – Dandari (Rīga)
21.30 – 22.00 – Rīgas Danču klubs

 

Brīvības laukums (Pie Brīvības pieminekļa)

11.0011.15 ĀBOLS (Ādaži), RĀMUPE (Katlakalns, Ķekavas novads), DVĪGA (Saulkrasti), MAĢIE SUITI (Jūrkalne), VILKI (Rīga), SKANDINIEKI (Rīga)

11.3011.45 OLŪTEŅŠ (Aglona, Preiļu novads), VYDSMUIŽA (Galēnu pagasts, Preiļu novads), RATEŅŠ (Rēzeknes novads), ILZESKALNA folkloras kopa (Rēzeknes novads), RĒVELE (Tallina, Igaunija)

12.0012.15 MĀRGA (Mērdzene, Ludzas novads), MADARA (Blonti, Ludzas novads), KŪZULS (Dekšāre, Rēzeknes novads), VĪPES folkloras kopa (Jēkabpils novads), SAGŠA (Tilža, Balvu novads),

12.3012.45 ORE (Cēsu novads), VISI VĒJI (Rīga), CIELAVA (Salacgrīva, Limbažu novads), ARTAVA (Ogre), VILCENES (Rīga), DZĒRVES (Luksemburga)

13.0013.15 TALSI, GUDENIEKU SUITI (Kuldīgas novads), DIŽLĀŅU ĪVE (Vecpils, Dienvidkurzemes novads), NĪCAS etnogrāfiskais ansamblis (Dienvidkurzemes novads) KĀNDLA (Ventspils novads)

13.3013.45 SUITU SIEVAS (Alsunga, Kuldīgas novads), BASU SUITI (Kuldīgas novads), DRUVAS ZEMTURI (Saldus), URDAVA (Ugāle, Ventspils novads), LAIPA (Ventspils)

14.0014.15 OLŪTEŅI (Dagda, Krāslavas novads), DZEIPURS (Rožkalnu pagasts, Preiļu novads), BOLTA VĪŠŅA (Dricāni, Rēzeknes novads), BOZOVA (Malnava, Ludzas novads),

ROGOVKAS etnogrāfiskais ansamblis (Rēzeknes novads)

14.3014.45 VĪRAKSNE (Atašiene, Jēkabpils novads), PRIMAČKAS (Krāslava), BALTINAVAS etnogrāfiskais ansamblis (Balvu novads), SAIVENIS (Bērzpils, Balvu novads), GRODI (Rīga)

15.0015.15 BUDĒĻI (Rīga), SAVIEŠI (Rīga), LAIKSNE (Rīga), ĒDOL’S ĶIST (Ēdole, Kuldīgas novads), OTAŅĶU etnogrāfiskais ansamblis  (Dienvidkurzemes novads)

15.3015.45 DYRBYNI (Daugavpils), EGLE (Medņeva, Balvu novads), IZVOLTĪŠI (Izvalta, Krāslavas novads), ZEIĻA (Ozolaine, Rēzeknes novads),  SALNAVAS etnogrāfiskais ansamblis (Ludzas novads)

16.0016.15 ILŽA (Cibla, Ludzas novads), GOLŪDA (Smelteri, Preiļu novads), ISNAUDA (Isnauda, Ludzas novads), VABAĻIS (Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads), OLŪTI (Pušmucova, Ludzas novads)

16.3016.45 SAIME (Vectilža, Balvu novads), RŪŽUPIS VEIRI (Rožupes pagasts, Līvānu novads), VIĻONĪŠI (Viļāni, Rēzeknes novads), NAKTINEICA (Saunas pagasts, Preiļu novads), BRIEŽUCIEMA etnogrāfiskais ansamblis (Balvu novads), RĪTA RASA (Berlīne, Vācija)

17.0017.15 RĀZNA (Rēzeknes novads), URGAS (Aizkraukles novads),  ĀRAVIEŠI (Lizums, Gulbenes novads), ATŠTAUKAS (Liepāja), AVOTS (Tukums)

17.3017.45 RATI (Krustpils, Jēkabpils novads), SOVVAĻNĪKI (Andrupene, Krāslavas novads), RĪKŠOVA (Ņukšu pagasts, Ludzas novads), ABRENĪTE (Balvu novads), KRĀCE (Krustpils, Jēkabpils novads), MIGLA (Sanfrancisko, ASV)

18.0018.15 ZIRŅI (Saldus novads),  RUBA (Saldus novads), VECSAULE (Bauskas novads), LAULA (Kolka, Talsu novads), KAMENĪTE (Rudbārži, Kuldīgas novads)

 

VĒRMANES DĀRZS

Spēle. Spēlēšanās. Saspēle visa mūža garumā.

Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu priekšnesumi, ejot cauri mūža ritam no rotaļām un spēlēm bērnībā, līdz izvēlēm lēmumu pieņemšanā dzīves dažādajās krustcelēs, ievērojot dzīves spēles noteikumus.

Dienas gaitā tiks apdziedāta daba, vairots tautas spēks un dzīvesprieks, īpaši izcelts lībiešu un sēļu kultūras mantojums, bet Noslēguma ritā daudzināta saule, aicinot kopīgi dziedāt visskaistākās tautasdziesmas.

Viss katra paša ziņā, jo ikvienam Folkloras dienas dalībniekam azote pilna tautas krātā mantojuma padomu, kas izteikti dziesmās, sakāmvārdos, meldijās, dančos, stāstos un rituālos.
Vadītāji Julgī Stalte un Edgars Zilberts

11.00 – 12.00 ROTAĻU STUNDA (rotaļas ar skatītājiem)
“Senleja” (Sigulda), Bozovas etnogrāfiskais ansamblis, “Atbunga” (Irlava), “Turki” (Turki), “Rūtoj” (Preiļi)

12.00 – 13.00 SAULES STUNDA
Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis, “Vīraksne” (Atašiene), “Āre” (Pļaviņas), “Primačkas” (Krāslava), (Dyrbyni” (Daugavpils)

13.00 – 14.00 SPĒKA STUNDA
“Vilkači” (Rīga), “Saime” (Vectilža), “Rūžupis veiri” (Rožupe), “Atštaukas” (Liepāja), “Dzīsme” (Daugavpils)

14.00 – 15.00 LĪVU STUNDA
“Līvlist” (Rīga”, “Laula” (Kolka), “Cielava” (Salacgrīva), “Kāndla” (Tārgale), “Skandinieki” (Rīga)

15.00 – 16.00 SĒĻU STUNDA
“Lauce” (Jaunjelgava), “Ritam” (Bebrene), “Rati” (Krustpils), Vīpes folkloras kopa, “Krāce” (Krustpils)
Vadītāji Zoja Heimrāte un Edgars Zilberts

16.00 – 17.00 ZEMES STUNDA
“Maģie suiti” (Jūrkalne), “Libe” (Sarkaņi), “Laukam pāri”, (Ceraukste), “Sagša” (Tilža), “Garataka” (Rīga)

17.00 –18.00  PADOMU STUNDA
“Suitu dūdenieki” (Alsunga), “Saucējas” (Rīga), “Grodi” (Rīga), “Vydsmuiža” (Galēni), “Dvīga” (Saulkrasti)

18.00 – 19.00 PRIEKA STUNDA
“Ēdol’s ķist” (Ēdole), “Saivenis” (Bērzpils), “Visi vēji” (Rīga), “Avots” (Tukums), “Jumaleņa” (Riebiņi)

19.00 – 20.30 Folkloras dienas NOSLĒGUMA RITS “TE MAN TIKA”
“Abra” (Rīga), “Vilkači” (Rīga), “Skandinieki” (Rīga), “Rēvele” (Tallina, Igaunija), “Rīta rasa” (Berlīne, Vācija), “Egle” (Medņeva), Bārtas etnogrāfiskais ansamblis, “Josta” (Lielvārde), “Berendejka” (Rīga), Migla” (Sanfrancisko, ASV), “Dzērves” (Luksemburga), “Kūzuls” (Dekšāre),  “Tarkšķu mandolīnisti” (Iecava),Teikas muzikanti” (Rīga), “Senleja” (Sigulda)

 

20.30 –  22.00 SADZIEDĀŠANĀS AR SPĒLĒŠANĀS ELEMENTIEM

Dziesmas iesāk:

“Skandinieki”(Rīga), “Senleja” (Sigulda),”Vērtumnieki” (Madona), “Suitu sievas”(Aslunga), “Pērlis”(Druviena), “Ceidari” (Rīga), “Turki” (Turku pagasts), Bārtas etnogrāfiskais ansamblis, “Tarkšķi” (Iecava)

 

Skatuvē TĒVA SĒTA Vērmanes dārzā
Režisore Sanita Duka
KĀDU GODU MĒS TURAM

Kopā sanākšanas svinēšana un tikšanās tuvplānā, apmaiņa padomiem un cienāšanās pie saimes galda, mīklu minēšana un pūra cilāšana, stāsti un sarunas, kas mijas ar dziesmām un rotaļām.

11.00-13.00 Rīta tikšanās
Saimniece Liena Teterovska.
Aktīvas un atraktīvas nodarbes ar dziesmām un rotaļām, ar kopīgu piesēšanu pie Saimes galda un Dārziņā.

11.00-12.00    
Rīgas "Budēļi"  uzdod mīklas un stāsta par priekšautiem.
Dagdas "Olūteņi" māca uzpīt vainadziņu no vilkuvāļu lapām.
Laucienes "Trejteka" labu veiksmi vēlē pēc izvilktās latvju rakstu zīmes.
Kaunatas "Rāzna" zīlē ar Jāņu zālēm un iet rotaļās.
Mālpils "Mālis" aicina pie galda piesēst, sarunas vest un apdziedāties.

12.00-13.00    
Rīgas “Savieši” stāsta pastāstiņus,  cienā ar zirņu pikām un māca rotaļas.
Zirņu “Zirņi” stāsta ticējumus un padomus par zirņu sēšanu.
Izvoltas “Izvoltīši” skaita skaitām pantus, danco kā soļus mācījušies no novadnieka.
Lizuma “Āravieši” māca gara laika spēles, kopā ar skatītājiem sacer teikas par Gosupes velnu tālākos notikumus.
Bebrenes “Ritam” stāsta kā noskatīt savu “īsto”.

13.00-15.00 Dabas daudzinājums
Saimniece  Inguna Žogota.
Dabas daudzinātāji blakus dziedātai un dejotai programmmai piedāvā stundu garas darbnīcas ar dabas materiāliem.

13.00-14.00    
Aizkraukles “Urgas” gatavo dabas glezniņas.
Ceraukstes “Laukam pāri” gatavo vārpu vainagus.
Smelteru “Golūda” gatavo smaržīgās relaksācijas slotiņas.
Saldus novada Rubas “Ruba” ar skatītājiem spēlē “Saliec māju nosaukumu”.
Rīgas “Garataka” pārbauda  izveicību kā “Kaut ķīšūs” un “Sist ruksīšus”.

14.00-15.00    
“Isnauda” māca darināt dabas rotas –  auskarus no kļavu ziediem, liepu lapām, karekļus no zāļu pīnītēm.
Mērdzenes “Mārga” dala “ikorus”.
Ādažu “Ābols” kopīgi auž segu no dabas materiāliem.
Lielvārdes “Josta” māca skaitāmpantus  un bārsta sakāmvārdus.
“Rucava” apdzied garāmgājēju.
Lielvārdes “Josta” dziesmu darbnīcā dod minēt un kopradīt  dziesmas.          

15.00-17.00 Mantotie stāsti
Saimniece Aija Vitmane.

Stāstnieki Aija Vitmane, Guntis Pakalns, Lija Dunska, Liesma Lagzdiņa, Vidvuds Medenis pulcējas pie kopēja Lielā saimes galda. Norise notiek brīvi, stāsti mijas ar dziesmām un rotaļām. Visu kopu sniegtās programmas saplūst kopīgā sarunā, dodot vārdu visiem.

15.00-16.00
Katlakalnieši  Aija Vitmane un Andris Kapusts ar kopu  “Rāmupe” uzsāk sarunu.
Talsēniešu stāsti risinās  ar kopu “Talsi”, Liju Dunsku un Gunti Pakalnu.
Krotes “Traistēni” par savu kulināro mantojumu ne tikai stāsta, bet arī dod nosmeķēt “Uz ogli cept siļķi ar cūkrācen un skābpien”, “Ķērnspienzupu”, “Pusnātnen ar speķi”
Balvu novada Upītes  “Upīte” un Andris Slišāns izkustina visus dejā.       

16.00-17.00
Stāstniece no Kuldīgas Liesma Lagzdiņa.
Saldus “Medainis” medainām mutēm.
Stāstnieks, mīklu minētājs, lietpratējs Vidvuds Medenis.
Tomes “Graudi” un Rikavas “Rekavas dzintars”
Danči, apskāvieni, novēlējumi un tikšanās ar nākošās norises dalībniekiem.   

17.00-19.00 Kas manā pūriņā
Samniece  Iveta Medene.
Pūra lādes stundas iesāksies ar pādes dīdīšanu un pūra cilāšanu, bet noslēgsies ar tirgus dienas piedzīvojumu stāstiem.

17.00-18.00
“Gudenieku Suiti” rituāls "Pādes dīdīšana.
“Basu Suiti” rituāls "Pūra cilāšana".
Rožkalnu "Dzeipurs" mīklas, nostāsti, anekdotes un kopdziedāšana.
Blontu “Madara” rāda iemācīto no Blontu etnogrāfiskā ansambļa pirmajām dziedātājām.
Bauskas “Trejupe”dalās  dzīves gudrībā.

18.00-19.00
Dricānu “Bolta vīšņa” stāsta vietējās teikas  nostāstus, skaidro vietvārdus no tuvējās apkārtnes.
Pļaviņu “Āre” pin auklas, vij šņores draudzībai un sapin lielo bizi.
Vecpils “Dižlāņu īve” piedāvā spēli ar vecvārdiem.
Daugmales “Dāre” ierāda vēja virpolīšu darināšanu no salmiņiem un smildziņām.
Rekavas “Rikava” māca amatu nosaukumus latgaliski, spēlē  latgaliešu domino un mīklu koku, rāda uzvedumu “Tyrga dīna”.
Ar rotaļu "Vai grapa kungs ir mājās" visi dalībnieki un skatītāji tiek vesti uz Vērmanes dārza skatuvi, kur sākas noslēguma rits.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo tīmekļvietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm un privātuma politiku lasiet šeit.