Kolektīvu vadītājiem

Kolektīvu vadītājiem reģistrācija notiek no 20. februāra līdz 5. martam. 

REĢISTRĒTIES

 

PAMĀCĪBA - kolektīva dalībnieku datu pārbaude, labošana, apstiprināšana un kolektīva profila gala apstiprināšana |PDF 20.03.2023.

PAMĀCĪBA PAR REĢISTRĀCIJU KOLEKTĪVU VADĪTĀJIEM |PDF

PAMĀCĪBA - KĀ IZVEIDOT DALĪBNIEKA PILNU PROFILU SISTĒMĀ |PDF 10.03.2023.

 

Pēc palīdzības var vērsties, zvanot uz kolektīvu vadītāju atbalsta tālruņiem 28640556; 26128511 (darbojas darbadienās no 9:00 līdz 18:00) vai rakstot uz e-pastu

 

Biežāk uzdotie jautājumi par dalībnieku elektroniskās reģistrācijas procesu
XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem kolektīvu vadītājiem

Kad un kur ir iespējams veikt reģistrāciju kolektīvu vadītājiem?

Kolektīvu vadītājiem reģistrācija notiks no 2023. gada 20. februāra līdz 5. martam. Lai sāktu darbu reģistrācijas sistēmā, interneta pārlūkprogrammā ievadiet: sistema.dziesmusvetki.lv

 

Kā rīkoties, ja kolektīvu vadītājs netiek sistēmā?

Vispirms jāsazinās ar savas pašvaldības koordinatoru un jāpārliecinās, vai konkrētais kolektīvs un kolektīva vadītājs ir ievadīts sistēmā.

 

Vai vienam kolektīvam Svētku sistēmā var reģistrēt vairākus administratīvos vadītājus?

Jā, pašvaldības koordinators kolektīvam var piesaistīt vairākus kolektīva administratīvos vadītājus jeb administratorus, ja ir tāda nepieciešamība.

 

Vai kolektīva administratoram sistēmā jāievada sevi vēlreiz arī kā dalībnieku?

Jā, kolektīva administratoram jāpievieno arī sevi dalībnieku sarakstā, norādot precīzu lomu kolektīvā.

 

Kā reģistrēt dalībnieku, kam nav pieejams viedtālrunis vai planšete?

Dalībnieks, kam nav pieejams viedtālrunis vai planšete jāreģistrē sistēmā tieši tāpat kā pārējie dalībnieki. Vēlāk, kad tiks atvērta reģistrācija dalībniekiem, izņēmuma gadījumā kolektīva administrators pats varēs apstiprināt šo dalībnieku Svētku sistēmā.

 

Kā sistēmā reģistrēt nepilngadīgos dalībniekus?

Datu ievadīšana notiek tāpat kā pilngadīgajiem dalībniekiem, bet papildus dalībnieka datiem ir jāievada arī nepilngadīgās personas likumiskā pārstāvja (vecāka vai aizbildņa) dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts, telefons. Kolektīva vadītājam nepilngadīgas personas reģistrēšanai nepieciešama vecāka piekrišana bērna dalībai svētkos. Piekrišanas veidlapu var meklēt ŠEIT.

 

Kas ir aizbildnis? 

Aizibildņi ir vecāki (tēvs, māte) vai citi nepilngadīgā likumiskie pārstāvji.

 

Kur meklēt piekrišanas formas? 

PIEKRIŠANA Bērna dalībai Svētkos un personas datu apstrādei

PIEKRIŠANA personas datu apstrādei

 

Kas ir dalībnieku skaita kvota? Vai dalībnieku skaits jānorāda ar vai bez kolektīva vadītāja?

Sistēmā jānorāda dalībnieku skaita kvota jeb kopējais kolektīva personu skaits, ietverot šajā skaitā arī vadītāju un citas sistēmā norādītās dalībnieku lomas. Bērnu kolektīvu gadījumā dalībnieku skaitā ietilpst arī pavadošās personas. Dalībnieku skaita kvotu būs iespējams koriģēt līdz 26.03.

 

Vai kolektīva dalībnieku skaitā ir tikai tie, kas izvēlas šo kā galveno kolektīvu?

Nē, kolektīva administratoram jāreģistrē dalībnieks sava kolektīva sastāvā, neatkarīgi no citiem kolektīviem, ar kuriem dalībnieks piedalās Svētkos. Vēlāk dalībnieks, reģistrējoties Svētku lietotnē, pats izvēlēsies galveno kolektīvu, kas tiks attēlots uz viņa dalībnieka kartes.

 

Kā reģistrēt dalībniekus, kas Svētkos darbosies vairākos kolektīvos?

Kolektīva administratoram jāreģistrē visi sava kolektīva dalībnieki neatkarīgi no to piederības citiem kolektīviem. Vēlāk dalībnieks, reģistrējoties Svētku lietotnē, redzēs visus kolektīvus, kam ir pievienots, un pats izvēlēsies galveno kolektīvu, kas tiks attēlots uz viņa dalībnieka kartes.

 

Ja pašvaldības koordinators vai kolektīva vadītājs vienlaicīgi ir arī dalībnieks citā kolektīvā, vai arī - vienam vadītājam ir vairāki kolektīvi, kā rīkoties?

Kolektīva administratoram jāreģistrē visi kolektīva dalībnieki (tajā skaitā viņš pats) neatkarīgi no to piederības citam kolektīvam. Marta beigās kolektīva vadītājs lietotnē vai sistēmā varēs norādīt to lomu (piemēram, kolektīva vadītājs kādā no saviem kolektīviem vai pašvaldību koordinators vai vienkārši dalībnieks), ko vēlēsies attēlot uz savas dalībnieka kartes kā galveno. Katram dalībniekam Svētkos paredzēta viena dalībnieka karte neatkarīgi no tā, cik kolektīvos un kādā lomā tas darbojas.

 

 Vai ir paredzēts reģistrēt informāciju par nepilngadīgo pavadošajām personām?

Jā, pavadošās personas ir viena no kolektīvu dalībnieku lomām, ko reģistrē kolektīva administrators. Svētku dalībnieka noteikumi paredz 2 pavadošās personas uz 10 bērniem vecumā līdz 14 gadiem, un 1 pavadošo personu uz 10 bērniem vecumā no 14-18 gadiem. Pavadošā persona ir Svētku dalībnieks, kas saņems dalībnieka ID karti.

 

Kāds ir maksimālais zīmju skaits īsajam aprakstam par kolektīvu?

Maksimālais kolektīva apraksta apjoms ir 600 simboli ieskaitot tukšumzīmes. Kolektīvu aprakstos norādītā informācija tiks izmantota Svētku katalogā un kolektīva pieteikumam Gājienā.

 

Kā reģistrēt vairākas nepilngadīgas personas, ja tās pārstāv viens aizbildnis?

Kolektīva administrators var vairākiem dalībniekiem (piemēram, ja nepilngadīgie dalībnieki ir brālis un māsa) norādīt vienu un to pašu likumiskā pārstāvja (vecāks vai aizbildnis) telefonu un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīti unikāli reģistrācijas kodi katrai no nepilngadīgajām personām.

 

Kā reģistrēt dalībnieku, kam nav e-pasta?

Dalībnieks var norādīt jebkuru sev uzticamas personas e-pastu, kāds tam ir vai būs pieejams attiecīgās informācijas saņemšanai. E-pasta adrese ir obligāti  nepieciešama reģistrācijas koda un instrukcijas saņemšanai.

 

Kā reģistrēt kolektīvā kā dalībnieku ārvalstu pilsoni, kam nav personas koda?

Kolektīvu vadītājs par dalībniekiem ievada sekojošus personas datus: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, telefons, e-pasts. Personas kods dalībnieku ievadei sistēmā nav nepieciešams.

 

Kā rīkoties, ja pēc 26. marta kolektīvā tomēr jāmaina dalībnieku skaita kvota un personas?

Jāraksta iesniegums LNKC konkrētās nozares ekspertam ar pamatojumu kvotas vai dalībnieka maiņai, nosūtot to uz . Katrs šāds gadījums tiks izskatīts individuāli.

 

Kuri ir vai nav Svētku dalībnieki?

Saskaņā ar Svētku Dalībnieku noteikumiem, Svētku dalībnieks ir fiziska persona, kura tiek apstiprināta kā kolektīva dalībnieks vai kolektīva vadītājs, ja Svētku rīkotājs ir rakstiski uzaicinājis kolektīvu dalībai Svētkos un/vai kolektīvs piedalās atlases skatēs saskaņā ar katras nozares skašu nolikumiem.

 

Ko darīt, ja dalībnieks nepiekrīt vai atceļ savu datu nodošanu reģistrācijai Svētkos?

Saskaņā ar Svētku personas datu aizsardzības noteikumiem dalībnieks jebkurā laikā ir tiesīgs atsaukt doto piekrišanu savu datu apstrādei, bet šādā gadījumā turpmāka dalība Svētkos nebūs iespējama.

 

Ja dalībniekam līdz Svētkiem mainīsies uzvārds, kuru uzvārdu ir jānorāda reģistrējot?

Jānorāda jaunais uzvārds, jo tas dalībniekam būs aktuāls Svētku laikā uz viņa dalībnieka kartes.

 

Ja šobrīd nepilngadīgais dalībnieks Svētku laikā būs pilngadīgs, vai ir jāreģistrē aizbildnis?

Jā, ir jāreģistrē, jo nepieciešama aizbildņa piekrišana nepilngadīgā datu nodošanai un apstrādei jau reģistrācijas periodā.

 

Vai sistēmā ir jāreģistrē kolektīvu autobusu šoferi?

Šoferi ir pašvaldību piesaistīts palīgpersonāls, tie nav Svētku dalībnieki un sistēmā nav jāreģistrē.

 

Vai sistēmā jāreģistrē personas, kas nepiedalīsies Svētku norisēs, bet ies Gājienā (piemēram, karognesēji vai citas kolektīvam piederīgas personas)?

Kolektīvam piederīgas personas, kas piedalīsies tikai Svētku Gājienā, bet citās Svētku norisēs neņems dalību, sistēmā nav jāreģistrē un tām Svētku dalībnieku kartes netiks izgatavotas.

 

Kur vērsties pie palīdzības problēmu gadījumos?

Pēc palīdzības var vērsties, zvanot uz Kolektīvu vadītāju atbalsta tālruņiem 28640556; 26128511 (darbosies darbadienās no 9:00 līdz 18:00) vai rakstīt uz e-pastu .

Reģistrācija kolektīvu vadītājiem PPT