Tirdzniecības noteikumi ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Skonto stadionā — XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

Tirdzniecības noteikumi ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Skonto stadionā

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku tirdzniecības noteikumi ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Skonto stadionā pieejami ŠEIT

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 11. jūnija plkst. 11:00, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Pils laukumā 4, Rīga, LV-1365. Piedāvājumu var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!